Cevapla 
 
Derecelendir
  • 1 Oylar - 5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KURAN-I KERİM FAZİLETİ-CÜZ-cüz SESLİ OKUNUŞU-KUR-AN SAYFASI VE MEALİ-DİNLE İNDİR-MP3
08-10-2010, 11:49 AM (Bu Mesaj 08-12-2010 01:01 AM değiştirilmiştir. Değiştiren : **OkAn**.)
Mesaj: #1
KURAN-I KERİM FAZİLETİ-CÜZ-cüz SESLİ OKUNUŞU-KUR-AN SAYFASI VE MEALİ-DİNLE İNDİR-MP3
[Resim: surelerinfaziletleri.jpg]

[Resim: b-543204-besmele.gif]


Kur'an-ı Kerîm, Allah'ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır.
Kur'an, son Peygamber Hz. Muhammed'e (asm) Cebrâil (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan tevatür yoluyla nakl edilerek günümüze kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerîm ferde ve cem'iyete, bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, maddî - mânevî bir hidayet rehberidir. Hükûmet başkanından, kumandandan sade vatandaşa ve sokaktaki adama kadar herkes, orada kendisiyle alâkalı olanı bulur. Dünyevî ve uhrevî huzur ve saadeti için gerekli bilgi ve dersleri ondan alır. Kur'an'ın sâhip olduğu meziyet ve özellikler, âyetlerde ve hadîslerde şu şekilde beyan buyurulmuştur:

- "İşte bu Kur'an muazzam bir kitabdır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Tâ ki merhamet olunasınız" (En'âm: 155).

- "Şu indirilmiş Kur'an, mübarek ve feyizli bir kitabdır ki elleri önündekini (Tevrat ve İncil'i) tasdik edicidir. Tâ ki onunla Mekke halkını ve bütün çevresindeki insanları korkutsun. åhirete îman edenler, namazlarına gereği üzere devam ettikleri gibi, Kur'an'a da inanırlar" (En'âm: 92).

- "Onlar, hâlâ Kur'an'ın Allah kelâmı olduğunu ve mânasını düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler bulurlardı." (Nisâ: 82).

- "O Kur'an, insanları Hakk'a ulaştırır; helâl ile haramda ve din hükümlerinde hakkı bâtıldan ayırır..." (Bakara: 185).

- "Kur'ân-ı Kerîm doğru yol gösterici, mü'minlere derecelerle kurtuluşu müjdeleyicidir" (Bakara: 97).

- "Bu Kur'an, akıl sâhiplerinin, âyetlerini iyice düşünüp anlamaları ve ders almaları için, sana indirdiğimiz saadet kaynağı bir kitabtır" (Sâd: 29).

- Hâris bin A'ver'den rivayet edilmiştir:
Bir gün Hz. Ali şöyle dedi: "Bakınız, ben Resûlüllah'dan (asm): "Yakında fitneler kopacaktır" buyurduğunu işittim. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın elçisi, bu fitnelerden kurtuluşun çaresi nedir?" diye sordum. "Allah'ın kitabı, Kur'an'dır" buyurdular.
Daha sonra Hz. Peygamber, Kur'an'ın özelliklerini şöyle açıkladı:
Onda, sizden öncekilerin tarihi, sonrakilerinin haberi ve aranızdaki mes'elelerin hükmü vardır. O, Hak ile Bâtılı birbirinden ayıran kesin bir hükümdür. Her kim hidâyeti ondan başkasında ararsa, Allah onu şaşırtır. O, Allah'ın kopmayan sağlam ipi, kuvvetli fikir kitabı ve doğru yoldur. O, akılların sapıtıp şaşırmamasına ve dillerin karışmamasına yegâne sebebdir. Kur'an, ilim adamlarının doymadığı, asla tekrarlanmaktan eskimeyen ve hayret veren üstünlükleri bitip tükenmeyen bir kitaptır. Yine O, öyle eşsiz bir eserdir ki, cinler dahi onu dinlediği zaman, "Biz, doğruluk ve olgunluk yolunu gösteren hârikulâde bir Kur'an dinledik" demekten kendilerini alamamışlardır. Ona dayanarak konuşan doğru söylemiş, O'nu tatbik eden sevab kazanmış, O'nunla hükmeden adâlet etmiş ve insanları O'na dâvet eden dosdoğru yola yöneltmiş olur.

* "Kur'an apaçık bir nur, hakîm bir zikir ve en doğru yoldur."
* "Kur'an-ı Kerîm, Allah Teâlâ'nın gökten yeryüzüne uzatılmış bir ipidir."
* "Kur'an'ın sair sözlere üstünlüğü, Rahman'ın mahlûkatına nazaran üstünlüğü gibidir."
* "Kim Allah'ın kitabından bir âyet okursa, Kıyâmet günü kendisine nûr olur."
* "Evlerinizi namaz kılarak ve Kur'an okuyarak nurlandırınız."

alıntı


SİZLERE MÜBAREK RAMAZAN-I ŞERİF'İN BU İLK GÜNLERİNDE MÜBAREK KURANIMIZIN CÜZLERİNİN OKUNUŞ,MEAL LERİNİ LINK OLARAK YAZACAGIM.İSTERSENİZ İNDİREBİLİR İSTERSENİZDE İNDİRMEDEN BURADAN ONLİNE DİNLEYİP OKUYABİLİRSİNİZ.

SELAM VE DUA İLE KALIN
**OKAN**





FATİHA SURESİ OKU SESLİ TIKLAYINIZ



BAKARA SURESİ 1.CÜZ HATMİ ŞERİF SESLİ İÇİN TIKLAYINIZ



[Resim: canozum02_53.jpg]



FATİHA VE BAKARA SURELERİ 1. CÜZ SESLİ MEALİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

http://www.lokmanhekimimiz.com
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
08-12-2010, 01:07 AM
Mesaj: #2
RE: KURAN-I KERİM FAZİLETİ-CÜZ-cüz SESLİ OKUNUŞU-KUR-AN SAYFASI VE MEALİ-DİNLE İNDİR-MP3
[Resim: kur%27an.png]




[Resim: besmele1.jpg]



BAKARA-AL-İ İMRAN SURELERİ


2.CÜZ SESLİ VE GÖRSEL OKU İNDİR TIKLAYINIZ



[Resim: kuran%20meali.jpg]


2.CÜZ SESLİ MEALİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

http://www.lokmanhekimimiz.com
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
08-13-2010, 02:04 PM (Bu Mesaj 08-13-2010 02:07 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : **OkAn**.)
Mesaj: #3
RE: KURAN-I KERİM FAZİLETİ-CÜZ-cüz SESLİ OKUNUŞU-KUR-AN SAYFASI VE MEALİ-DİNLE İNDİR-MP3
[Resim: kuran.jpg]



[Resim: 80222758217553c0e5d28ea025d07416_1268468703.jpg]

3 .CÜZ SESLİ VE GÖRSEL OLARAK OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Kur'ân-ı Kerim, diğer mukaddes kitaplardan farklı bir şekilde, günümüze kadar Cenâb-ı Hakk'ın teminatıyla (15, Hicr, 9), ziyadelik-noksanlık, tebdil-tağyir vb. tüm hususlardan tamamen uzak kalmıştır. Bu çok önemli bir özelliktir ve dost-düşman herkesin üzerinde ittifak ettiği, reddedemediği bir gerçektir. Çünkü Kur'ân-ı Kerim ilk indiği andan itibaren günümüze kadar, sayısız denecek derecede Kur'ân hafızlarının ezberi ve yazılarak çoğaltılması metotlarının çok yüksek derecede icrası ile sarsılmaz bir "korunmuşluk" zırhına alınmıştır.




[Resim: kuran%20meali.jpg]

3.CÜZ MEALİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

http://www.lokmanhekimimiz.com
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
08-14-2010, 01:25 PM
Mesaj: #4
RE: KURAN-I KERİM FAZİLETİ-CÜZ-cüz SESLİ OKUNUŞU-KUR-AN SAYFASI VE MEALİ-DİNLE İNDİR-MP3
[Resim: kuranoku.jpg]

KURAN_I KERİM 4.CÜZ OKU SESLİ VE GÖRSEL
İZLEMEK VE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ




[Resim: kuran-cocuk.jpg]




KURAN_I KERİM TÜRKÇE MEALİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Cüz 04 Ali İmran 92 - Nisa 23

http://www.lokmanhekimimiz.com
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
08-15-2010, 04:02 PM (Bu Mesaj 08-15-2010 04:04 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : **OkAn**.)
Mesaj: #5
RE: KURAN-I KERİM FAZİLETİ-CÜZ-cüz SESLİ OKUNUŞU-KUR-AN SAYFASI VE MEALİ-DİNLE İNDİR-MP3
[Resim: allahim.gif]

[Resim: s.v.s.gif][Resim: allah.gif]


[Resim: simarigim_besmele.gif]



KURAN-I KERİM 5.CÜZ GÖRSEL OKUMAK VE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ




[Resim: kuran.gif]


KURAN-KERİM TÜRKÇE MEALİ 5.CÜZ SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NİSA SURESİ 24-VE -147

http://www.lokmanhekimimiz.com
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
08-16-2010, 12:43 PM (Bu Mesaj 08-16-2010 12:47 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : **OkAn**.)
Mesaj: #6
RE: KURAN-I KERİM FAZİLETİ-CÜZ-cüz SESLİ OKUNUŞU-KUR-AN SAYFASI VE MEALİ-DİNLE İNDİR-MP3
[Resim: kuran.jpg]


[Resim: besmele1.gif]


KURAN-I KERİM SELİ VE GÖRSEL OKUNUŞU İÇİN TIKLAYINIZ



[Resim: kuran_okuyan_f_l_st_nl__cocuk.jpg]


Bütün öğütlerin özü olan Kur’an




KURAN-I KERİM TÜRKÇE MEALİ SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ






Nisa 148 - Maide 82

http://www.lokmanhekimimiz.com
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
08-17-2010, 01:40 PM (Bu Mesaj 08-17-2010 01:43 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : **OkAn**.)
Mesaj: #7
RE: KURAN-I KERİM FAZİLETİ-CÜZ-cüz SESLİ OKUNUŞU-KUR-AN SAYFASI VE MEALİ-DİNLE İNDİR-MP3
[align=center][Resim: 28235_390211886148_206999531148_4266881_6472157_n.jpg]



[Resim: besmele1.gif]

[Resim: 76do9MvtWn.gif]









KURANI_KERİM GÖRSEL İZLEMEK VE OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

7.CÜZ[/align
]




[Resim: kuransj5.jpg&t=1]

KURAN-I KERİM TÜRKÇE MEALİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

7.CÜZ


Maide 83 - En'am 110

http://www.lokmanhekimimiz.com
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
08-18-2010, 09:04 AM
Mesaj: #8
RE: KURAN-I KERİM FAZİLETİ-CÜZ-cüz SESLİ OKUNUŞU-KUR-AN SAYFASI VE MEALİ-DİNLE İNDİR-MP3
[Resim: hqrnEN.gif&t=1][Resim: Allah-c.c.-II.gif]



[Resim: besmele.gif]



[Resim: ayet157mk.jpg]


[size=large]KURAN-I KERİM GÖRSEL VE SESLİ OKUNUŞU İÇİN TIKLAYINIZ[/size]


8.CÜZ





[Resim: kuran.gif]





KURAN-I KERİM TÜRKÇE MEALİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



8.CÜZ

En'am 111 - Araf 87

http://www.lokmanhekimimiz.com
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
08-19-2010, 04:03 PM (Bu Mesaj 08-19-2010 04:03 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : **OkAn**.)
Mesaj: #9
RE: KURAN-I KERİM FAZİLETİ-CÜZ-cüz SESLİ OKUNUŞU-KUR-AN SAYFASI VE MEALİ-DİNLE İNDİR-MP3
[Resim: kuran.jpg]


KURAN-I KERİM SESLİ VE GÖRSEL OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

9.CÜZ



[Resim: www.yeniresim.com_-_slami_Resimler_1.jpg]




KURAN-I KERİM TÜRKÇE MEALİ SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

9.CÜZ

Araf 88 - Enfal 40

http://www.lokmanhekimimiz.com
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
08-20-2010, 11:53 AM (Bu Mesaj 08-20-2010 11:54 AM değiştirilmiştir. Değiştiren : **OkAn**.)
Mesaj: #10
RE: KURAN-I KERİM FAZİLETİ-CÜZ-cüz SESLİ OKUNUŞU-KUR-AN SAYFASI VE MEALİ-DİNLE İNDİR-MP3
[Resim: kuran11.jpg]




[Resim: 90x90-Besmele-Pano%20K.jpg]


[Resim: bordur4.jpg]


KURAN-I KERİM GÖRSEL VE SESLİ OKUNUŞU İÇİN TIKLAYINIZ

10.CÜZ


[Resim: images?q=tbn:ANd9GcRLEwNvy7OaQ9LUDwDE3ld...FKH0wfgCA=]




KURAN-I KERİM TÜRKÇE MEALİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

10 CÜZ

Enfal 41 - Tevbe 93

http://www.lokmanhekimimiz.com
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Forum Atla:


© 2010 Lokman Hekim - Her Hakkı Saklıdır. Ürünlerimiz T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Bu ürünler ilaç değildir. Tamamen tavsiye amaçlıdır.
  Firmalar